zum kapszula

Panaszkezelési eljárás

TÁJÉKOZTATÁS

 

A Dymol Kft., tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (1a) pontjának rendelkezésére, az alábbiak szerint tájékoztatja a fogyasztókat:

 Székhely: 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

 Panasz ügyintézés helye: 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

 Panasz kezelés módja: Panaszt tenni lehet szóban (személyesen vagy telefonon), illetve írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben). 

1. Szóbeli panasztétel

 a) Személyesen

 Személyes panaszügyintézés helye: 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

 Nyitva tartás: Hétköznapokon: 07:00-16:00

b) Telefonon: +36-28/470-500 Hétköznapokon: 07:00 – 16:00 

2. Írásbeli panasztétel

a) Személyesen vagy más által átadott irat útján – A személyes panaszügyintézés helyén: 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

b) Postai úton - Levélcím: 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

c) Faxszám: +36-28/506-930

d) Elektronikus levélben - E-mail: dymol@dymol.hu

FOGYASZTÓI JOGVITA ESETÉN:

A törvény új pontban rögzíti a fogyasztói jogvita fogalmát az alábbiak szerint:
„A fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.”
Ha a vállalkozás a fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.  Ezek alapján tájékoztatjuk vásárlóinkat a  fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségeiről:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét,

            Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs,

                              Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: 
skik@skik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba,

           Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza,

            Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail: 
bekelteto@szabkam.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
Email:bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
Email:bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: 
pergel.bea@vmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Gyor, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
Email:bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím:
 kamara@tmkik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
Email:
vkik@veszpremikamara.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fo tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petofi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail: 
zmbekelteto@zmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: 
pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím:www.panaszrendezes.hu

 
Dymol Kft. © 2022